زبان :
SWEWE عضو :ورود به سیستم |ثبت
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
اقتصاد - پاسخ ها دانشنامه [ارسال درخواست ]
تجدید ساختار شرکت ها[1]
محدودیت های بودجه الاستیک[0]
محدودیت بودجه الاستیک[0]
انواع مدل سازمان دهنده پیشرفته[0]
تبلیغات بین المللی به چه معناست؟[1]
چه مفهوم بازاریابی[1]
اهمیت ایدئولوژی بازاریابی نوین[1]
اهمیت ایدئولوژی بازاریابی مدرن را توضیح دهید[1]
دوستت دارم لیو تائو[0]
استفاده از روش حسابداری حاشیه ای[0]
فضای داخلی تجارت را توضیح دهید[0]
اهداف شرکت هولدینگ[1]
روش استاندارد هزینه یابی برای موسسات کوچک ایده آل نیست زیرا[0]
تجارت چیست؟[0]
رتبه بندی تحلیل حاشیه ای[1]
حالت تعادل فرم را در صورت رقابت کامل توصیف کنید.[0]
بار عملیاتی چیست؟[0]
هزینه اقتصادی چیست[1]
قیمت دستگاه[0]
رامپراکش[1]
نظریه هزینه معاملات[1]
چند عنصر از کل هزینه[1]
مقیاس تجارت چیست؟[1]
عناصر کل هزینه[1]
چند عنصر از کل هزینه[0]
SDR PROTOCOL[1]
جریان نقدی. جریان دارد؟[1]
اکسید لیتیم بدون آب - قیمت[1]
قیمت قراضه چقدر است؟[0]
تجارت چیست؟[1]
[ قبلی ] 1 [ بعد ]رده
همه رده
علم
تکنولوژی
طبیعی
مردم
زندگی
جامعه
فرهنگ
هنر
تاریخ
ورزش
اقتصاد
جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی