عضو :ورود به سیستم |ثبت SWEWE
:زبان
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
انتخاب صفحه بعد 1 قبلی

به نمایندگی از سلسله هان غربی در درخت سلسله مراتب سطح

چرا سرو آرامگاه امپراتور سابق گیاه نیست؟ به نمایندگی از سلسله هان غربی در درخت سلسله مراتب سطح

درخت سرو بزرگ بلند و راست، و دارای مقاومت بسیار قابل توجه به سرد، به عنوان یک صالح، نجیب، نماد طول عمر و جاودانگی استفاده می شود. مردم چین یک محبت قوی برای 柏树怀 اغلب سرو و درختان کاج، بید و افراد دیگر در کنار قبرستان کاشته، به خاک سپرده نماد جاودانه مرده صلح و شادی جهان می تواند باشد.

مردم چین در قبر و گورستان کاشته سرو متوفی راه برای مردگان "خواب جاویدان" تمایل دوخته. به همین دلیل چین درختان سرو در گورستان با افسانه کاشته است جدایی ناپذیر است. در دوران باستان، مردی به نام هیولا از شر، شر، حتی سرقت جسد، اجساد بسیاری از هیولا توهین به مقدسات بوده است. این هیولا است که نه تنها بسیار گریزان و انعطاف پذیر، آن را برای جلوگیری دشوار است. اما بعد از آن مشخص شد که هیولا ببر و سرو ترس، به طوری که باستان شروع به کنار قبرستان ببر سرو کاشت ایستاده است."تاریخ طبیعی،" جین یک کتاب داستان مشابه دیگر شرح داده که زمانی که به کسی حفر Qinmu گونگ به دست آوردن آنچه به نظر می رسد مثل یک گوسفند، این مرد در جاده دو فرزند را ملاقات کرد، به کودکان گفتم که مردم می گویند این چیزی به نام "AO"، اغلب در زمین به خوردن سر جسد، اگر شما می خواهید به آن را بکشند باید جنوب شرقی شاخه سرو قرار داده شده در سر آن است. بنابراین، هنگامی که Qinmu گونگ شروع به از سرو در گورستان رشد می کنند. دو داستان کمی متفاوت هر چند، اما در نظر گرفته شده برای دفع شر نقش در بیان سرو.

به سلطنت امپراطور، به مناسبت گرامیداشت Huangdi، دعا برکت امپراطور زرد، امپراتور دستور داد آرامگاه گسترش یافت و بیش از یک هزار درختان سرو اضافی کاشته شده است. به سال کلاسیک، به گفته مقامات محلی و حکم هزار درخت کاشته امپراتور کاج، سرو تعداد بیشتر افزایش یافته است. بنابراین سرو اهمیت آرامگاه. چرا نمی شود آرامگاه سرو امپراتور سابق آن کاشته؟

امپراتور وو از دوره هان غربی، "عزل 100، آیین کنفوسیوس" آیین کنفوسیوس به عنوان ایدئولوژی رسمی از مرحله تاریخی آغاز شد. بنابراین از آغاز سلسله هان غربی سلسله مراتب کلاسیک مکتب کنفوسیوس موعظه نوشتن، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، و غیره خواهد شد به شدت با به امپراتور در پایین به مردم عادی پیروی.

"کتاب" شامل: "تپه ارجمند بالا و درختان و درختان بیشتر شخص فروتن تحت مهر و موم در حالی که امپراتور قبر کمتر لبه میانه، درخت کاج؛ شاهزادگان و نیم، با درختان سرو؛ دکتر هشت پا، به درخت لوان؛ چهار نفر. پا، درخت فلوس با. مردم عادی بدون گور، با درخت بید "

در اینجا است که گونه های درختی اعلام به نمایندگی از سطح خود را از سلسله مراتب شروع از سلسله هان غربی اجرا شده است. بنابراین امپراتور، شخصیت های برجسته، زمین داران بزرگ، مردم عادی گورستان شروع به کاشت درختان است همان نیست، نمادی از وضعیت امپراتور تکامل یافته از درختان سرو به درختان کاج، بنابراین آرامگاه امپراتور دیگر کاشت درخت سرو، در غیر این صورت، آن را "تحقیرآمیز."

رده :[جامعه][سیاسی][تاریخ][دوره تاریخی]

انتخاب صفحه بعد 1 قبلی
کاربر مرور
بدون نظر
من می خواهم به نظر [مهمان (3.236.*.*) | ورود به سیستم ]

زبان :
| بررسی کد :


جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی