زبان :
SWEWE عضو :ورود به سیستم |ثبت
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
سوال ها :کاربرد نقشه برداری در محیط زیست
مهمان (149.54.*.*)
رده :[علم][علوم طبیعی][طبیعی][حفاظت از محیط زیست][زیستی][مردم][چهره های علوم طبیعی][مردم مالی]
من برای پاسخ به [مهمان (3.236.*.*) | ورود به سیستم ]

تصویر :
نوع :[|jpg|gif|jpeg|png|] بایت :[<2000KB]
زبان :
| بررسی کد :
همه پاسخ [ 1 ]
[مهمان (113.218.*.*)]پاسخ [چینی ]زمان :2024-02-11
در ساخت شهرهای مدرن، صرف نظر از اندازه پروژه، نقشه برداری و نقشه برداری مهندسی سیستماتیک، نقشه برداری و نقشه برداری بزرگراه ها و نقشه برداری و نقشه برداری در مناطق بزرگ ضروری است و نقشه برداری و نقشه برداری نقش مهمی در پروژه های ساختمانی دارد. از ابتدا تا انتهای پروژه برنامه ریزی پروژه، نقشه برداری مهندسی و نقشه برداری جدایی ناپذیر است. از انجا که برای یک پروژه، ابتدا لازم است برای برنامه ریزی و قرار دادن ساختمان، تعیین محل واقعی ان، و سپس تعیین شناسایی دقیق برای تعیین اینکه ایا ساختمان های جدید و یا دیگران پس از طراحی در منطقه وجود دارد، به طوری که برای اطمینان از ساخت و ساز صاف.

1. وظایف اصلی تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری

از جمله: نقشه برداری و نقشه برداری کنترل، نقشه برداری و نقشه برداری قطعات، ساخت و ساز، پردازش داده ها، بررسی خط لوله زیرزمینی و غیره
(1) کنترل نقشه برداری و نقشه برداری

نقشه برداری و نقشه برداری کنترلی ایجاد یک شبکه کنترل متحد در منطقه بررسی است، به طوری که کار نقشه برداری توپوگرافی هر بخش را متحد کند، به طوری که نقشه های توپوگرافی اندازه گیری شده می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا یک کل را تشکیل دهند و دقت یکنواخت است. شبکه کنترل به دو دسته تقسیم می شود: شبکه کنترل هواپیما و شبکه کنترل ارتفاع، که هر دو از اصل قرار دادن شبکه از کل به بخش، رمزگذاری سلسله مراتبی و گام به گام پیروی می کنند. دو روش طرح بندی متعارف شبکه کنترل هواپیما وجود دارد، یعنی نقشه برداری GPS و نقشه برداری پیمایش. سه روش متعارف برای ایجاد شبکه های کنترل ارتفاع وجود دارد، یعنی نقشه برداری و نقشه برداری GPS، نقشه برداری ارتفاع مثلثی و نقشه برداری افقی.

(2) نقشه برداری قطعه و نقشه برداری
نقشه برداری و نقشه برداری قطعات استفاده از ابزارها و روش های پیچیده برای بررسی و نقشه برداری مختصات سه بعدی نقاط ویژگی های زمین در منطقه بررسی و سپس ترسیم گرافیک است. مشخص سازی دامنه باید تا انجا که ممکن است توسط مرکز ویژگی های خطی طبیعی و مرز اداری تقسیم شود تا اطمینان حاصل شود که نقشه برداری و نقشه برداری میدانی تکرار یا حذف نمی شود، به طوری که اطمینان حاصل شود که یکپارچگی و دقت داده های نقشه توپوگرافی.پردازش داده ها شامل جمع اوری، محاسبه و تنظیم داده های مشاهده ای نقشه برداری و نقشه برداری کنترل، جمع اوری، محاسبه و اصلاح داده های اصلی نقشه برداری و نقشه برداری قطعات و جمع اوری داده های ویژگی است...
(C) ساخت و ساز lofting

فرایند اساسی: انتخاب، وارد کردن فایل داده های lofting، وارد کردن فایل داده های مختصات برای داده های مختصات ایستگاه و تماس داده های مختصات backsight، تنظیم نقطه بالا بردن ایستگاه، تعیین مختصات مورد نیاز برای ورودی ازیموت، و شروع پیاده سازی lofting. دو گزینه برای اجرای stakeout وجود دارد، که هر دو اجازه می دهد برای stakeout سریع. 1) مقدار مختصات را در حافظه با نقطه فراخوانی کنید. 2) مقدار مختصات را مستقیما تایپ کنید.

(4) پردازش داده ها
پردازش داده ها کلید اطمینان از کیفیت تکنولوژی موقعیت یابی GPS است. حذف خطای ناخالص در اندازه گیری، اصلاح خطای سیستماتیک و قابلیت اطمینان داده ها همه توسط نرم افزار تحقق می یابد. پردازش داده ها در GPS عمدتا از دو مرحله تشکیل شده است، یکی راه حل پایه و دیگری پردازش تنظیم شبکه است..محاسبه تنظیم شبکه عمدتا از سه نوع مختلف تشکیل شده است: تنظیم بدون محدودیت، تنظیم شبکه غیر ازاد و تنظیم مشترک شبکه GPS و شبکه زمینی...
(5) بررسی خطوط لوله زیرزمینی
سرشماری خط لوله زیرزمینی برای سرشماری خط لوله زیرزمینی شهری همیشه ارتباط نزدیکی با تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری دارد. در ابتدا از کار سر به سر کار از کل مقدار از خطبه های زیرزمینی، نیاز به براورد در خود را به خود را از بالا به بالا، زمانی که خطبه است، زمانی که خطبه است، خط لوله های حرفه ای باید بر روی هواپیما بالا زده شود نقشه 1:1000 یا 1:500، در تاریخ 1:1000 یا 1:500، در تاریخ 1:500 یا 1:500، در تاریخ 1:500 یا 1:500، در تاریخ 1:500،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،00تقریبا هر فرایندی نیاز به استفاده از تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری و محصولات دارد.تنها تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری با دقت بالا می تواند کیفیت بررسی خط لوله زیرزمینی را تضمین کند...
2. نقاشی دیجیتال

نقشه برداری دیجیتال یک سیستم فنی است که به طور جامع از سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، سیستم موقعیت یابی جهانی، شبکه، چند رسانه ای و فن اوری های واقعیت مجازی برای جمع اوری خودکار، نظارت پویا و مدیریت زیرساخت ها و مکانیسم های عملکردی شهر برای کمک به خدمات تصمیم گیری استفاده می کند. با تکیه بر زیرساخت های اطلاعاتی در مقیاس بزرگ و داده های فضایی گسترده، نقشه برداری دیجیتال نیاز به مشارکت مشترک و حمایت از تمام صنایع مربوطه در جامعه دارد و یک پروژه سیستم بزرگ است. بنابراین، بخش نقشه برداری و نقشه برداری شهری باید مسئولیت ها و مزایای خود را روشن کند، به شهرهای دیجیتال توجه و مطالعه کند و صنعت اطلاعات جغرافیایی شهری را به شدت توسعه دهد.

(1) ویژگی های نقاشی دیجیتال
نقشه توپوگرافی در مقیاس بزرگ و نقشه برداری و نقشه برداری مهندسی بخش مهمی از نقشه برداری و نقشه برداری مهندسی سنتی است، نقاشی دیجیتال بر بسیاری از اشکالات طراحی دستی مانند حجم کار بزرگ، عملیات دشوار، روش های عملیاتی پیچیده، پردازش داده های داخلی دست و پا گیر و کار طراحی، چرخه طراحی طولانی، محصول واحد و سایر کاستی ها، در راستای توسعه سریع نیازهای مهندسی مدرن، غلبه می کند. در حال حاضر، دو حالت اصلی تکنولوژی نقشه برداری دیجیتال وجود دارد: ادغام داخلی و خارجی و تبلت الکترونیکی. ادغام صنعت داخلی و خارجی یک روش جمع اوری داده های میدانی است، تجهیزات اصلی ایستگاه کل، کتاب راهنمای الکترونیکی و غیره است که با دقت بالا، تقسیم کار روشن بین داخلی و خارجی و تخصیص پرسنل مناسب مشخص می شود تا کارایی نقشه برداری بالا داشته باشد.

(2) جمع اوری داده های زمینه
در ابتدای مشاهده، کارکنان مربوطه باید مطابق با الزامات سایت بررسی برای بررسی باشند، پرسنل حاکم باید مطابق با الزامات عملیات نقشه برداری خودکار باشند تا اطمینان حاصل شود که نقاط ویژگی زمین و شکل زمین را می توان به طور کامل توصیف کرد، باید با کشیدن یک طرح برای نشان دادن ویژگی ها و روابط متقابل هر نقطه قطعه ویژگی، هنگام بررسی و نقشه برداری کانزی، برای اندازه گیری ارتفاع کانزی، و جمع اوری نقطه توپوگرافی نیز باید در زیر خط الراس انجام شود. هنگامی که یک منطقه بررسی تکمیل می شود، داده ها را می توان در صورت لزوم پشتیبان گیری کرد.

(3) طراحی پردازش داده های داخلی
این که ایا کار نقشه برداری و نقشه برداری در هر مرحله از فرایند پروژه یا کار نقشه برداری و نقشه برداری پروژه های مختلف است، لازم است روش های نقشه برداری و نقشه برداری مناسب را با توجه به تجزیه و تحلیل خطا و نقشه برداری و نظریه تنظیم نقشه برداری و پردازش و تجزیه و تحلیل نتایج نقشه برداری و نقشه برداری انتخاب کنید.

3. کاربرد فناوری نقشه برداری و نقشه برداری در منابع، محیط زیست و برنامه ریزی شهری و روستایی
بسیاری از کاربردهای موفق نقشه برداری دیجیتال و تکنولوژی نقشه برداری در منابع، محیط زیست و برنامه ریزی شهری و روستایی وجود دارد. در زیر، این مقاله به طور خلاصه استفاده عملی از تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری را برای حل موثر مشکلات برنامه ریزی و افزایش برنامه ریزی علمی برنامه ریزی، به منظور ترویج بهتر توسعه و نواوری دیجیتالی سازی چین، ترویج بهتر وضعیت کلی برنامه ریزی شهری و روستایی چین و هماهنگی منافع منابع، محیط زیست و بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل می کند.

(1) کاربرد عملی تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری دیجیتال در محیط منابع
تسریع روند شهرنشینی مجموعه ای از مشکلات را برای جامعه انسانی به ارمغان اورده است، از جمله الودگی محیط زیست، کاهش زمین های کشاورزی، تراکم مسکن و تراکم ترافیک..ظهور این مشکلات حجم کار برنامه ریزی شهری و روستایی را افزایش داده است و حالت عملیات سنتی شهری نمی تواند به طور موثر از این داده ها استفاده، پردازش و تجزیه و تحلیل کند، در حالی که تکنولوژی GIS می تواند از پردازش، تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی موثر داده های عظیم پشتیبانی کند و از تکنولوژی سنجش از دور برای به روز رسانی داده ها به موقع استفاده کند. روش معقول برنامه ریزی و مدیریت شهری موضوع مهمی از توسعه اجتماعی است و فناوری GIS می تواند این روش مدیریت علمی را براورده کند که دقت و علمی بودن داده های فضایی را تضمین می کند و به طور دقیق وضعیت فعلی و توسعه شهر را نشان می دهد...
(2) نقش تصمیم گیری کمکی برنامه ریزی شهری و روستایی
با استفاده از انواع داده های اساسی، بر اساس پرس و جو فضایی، امار، تجزیه و تحلیل و سایر توابع محیط GIS، پشتیبانی تجزیه و تحلیل فضایی و کمک به تصمیم گیری برای تجزیه و تحلیل شرایط، تدوین برنامه و انتخاب ارزیابی اماده سازی های مختلف برنامه ریزی را فراهم می کند. ارزیابی طرح برنامه ریزی برای کمک به پشتیبانی تصمیم گیری استفاده می شود و GIS برای مدیریت موثر داده های فضایی، انجام تجزیه و تحلیل بصری فضایی برای تعیین محل مرکز کسب و کار و تجزیه و تحلیل بازار بالقوه با توجه به داده های تجزیه و تحلیل استفاده می شود. GIS پشتیبانی فنی برای تنظیم پویا برنامه ریزی شهری و روستایی را فراهم می کند و GIS می تواند نظارت و بازخورد اجرای برنامه ریزی شهری و روستایی را برای تنظیم طرح برنامه ریزی نظارت و بازخورد کند..به عنوان مثال، هنگامی که شهر قدیمی بازسازی می شود، GIS می تواند مقدار کل مدل های جغرافیایی سه بعدی با دقت بالا از تعداد کل طبقات ساختمان و تغییرات عقب نشینی را بررسی کند و سپس تجزیه و تحلیل تخریب را برای تخمین حجم کار تخریب انجام دهد...
پایان نامه

با بهبود تکنولوژی نقشه برداری و نقشه برداری دیجیتال، بلوغ مداوم تکنولوژی GIS و استفاده گسترده از تکنولوژی GPS در برنامه ریزی شهری و روستایی، نقشه برداری و نقشه برداری مهندسی مدرن قطعا در جهت مهندسی دیجیتال نقشه برداری و نقشه برداری توسعه خواهد یافت. به شدت انجام نرم افزار و تحقیق از نقشه برداری دیجیتال و تکنولوژی نقشه برداری برای خدمت بهتر به برنامه ریزی شهری و روستایی.

مراجع:
Li Rongxing، ed.، Fundamentals of Surveying and Mapping Management، Surveying and Mapping Press، 2009.
وانگ Jinxin، بیان Fuquan، ادغام فنی GIS گرا تمام دیجیتال نقشه برداری و نقشه برداری سیستم تولید، بولتن نقشه برداری و نقشه برداری، 2010.
جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی