زبان :
SWEWE عضو :ورود به سیستم |ثبت
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
سوال ها :تابع مطلوبيت مصرف كننده
مهمان (5.126.*.*)
رده :[اقتصاد][دیگر]
من برای پاسخ به [مهمان (100.26.*.*) | ورود به سیستم ]

تصویر :
نوع :[|jpg|gif|jpeg|png|] بایت :[<2000KB]
زبان :
| بررسی کد :
همه پاسخ [ 1 ]
[مهمان (113.218.*.*)]پاسخ [چینی ]زمان :2023-12-30
1. این یک تابع است که بیان رابطه کمی بین سودمندی به دست امده توسط مصرف کنندگان در مصرف و ترکیبی از کالاهای مصرف شده است. این برای اندازه گیری درجه ای است که مصرف کننده از مصرف ترکیبی از کالاها رضایت دارد. منحنی بی تفاوتی تنها می تواند برای تجزیه و تحلیل ترکیبی از دو کالا استفاده شود، در حالی که تابع ابزار می تواند برای تجزیه و تحلیل ترکیبی از کالاهای بیشتر استفاده شود. عبارت این است: U = U(x، y، z، ...) که در ان x، y، z نشان دهنده مقادیر کالاهای مختلف متعلق به مصرف کننده یا مصرف شده است و U در سمت چپ فرمول ......

تبیین "کارکرد سودمندی" در ادبیات دانشگاهی

1 تعریف تابع سودمندی این است: اجازه دهید f رابطه ترجیحی تعریف شده در مجموعه مصرف کننده X باشد، اگر برای هر x، y، xfy در X اگر و تنها اگر شما (x) ≥u (y)، سپس تابع u:X→R تابع سودمند نشان دهنده رابطه ترجیحی f است
2. F (X) تابع سودمند نامیده می شود. کلید روش هنجار P وزنی تعیین ضریب وزن است. دو روش اساسی وجود دارد، یکی روش قدیمی Xi [1،2] است که ضریب وزن را با توجه به اهمیت نسبی تابع هدف انتخاب می کند

3. سودمندی یک فرد باید تابعی از ثروت x باشد، این تابع تابع سودمندی نامیده می شود، از لحاظ نظری، می توان ان را از طریق یک سری از ازمون های روانشناختی تقریبی کرد تا تابع سودمندی هر فرد را دریافت کند. تصمیم گیرندگان مختلف باید توابع سودمند مختلفی داشته باشند. اول از همه، ما به دنبال خواص راضی از تابع ابزار یا خواص راضی شده توسط برخی از کلاس های خاص توابع ابزار هستیم.
4. این یک فرضیه نظری است و مدلی که انها برای ایجاد یک تابع ریاضی استفاده می کنند "تابع سودمندی" نامیده می شود.

5. - هزینه حالت ith حمل و نقل، گاهی اوقات به نام تابع ابزار، u = ao alxa moxibustionxC.D - زمان سفر از حالت ith حمل و نقل. C - هزینه حمل و نقل برای حالت ith حمل و نقل
6. به منظور ارزیابی کنترل، مجموعه ای از توابع به عنوان شاخص ارزیابی مورد نیاز است: J(t)=∑∞k=0kγU(t k)=U(t) Jγ(t 1)(2)، که در ان U(t)=U[R(t)،A(t)،t] برای ارزیابی هر مرحله از کنترل، که تابع ابزار نامیده می شود، استفاده می شود. تابع J(t) نشان دهنده تجمع مقادیر تابع سودمندی در هر مرحله از این لحظه به بعد است و تابع هزینه نامیده می شود.
جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی