http://fa.swewe.net/wap : نسخه موبایل [wml]
:زبان
واژگان جستجو
عضو :ورود به سیستم |ثبت |رایگان برای انتشار دانش واژگان SWEWE
انتخاب صفحه بعد 1 قبلی

سیانید هیدروژن

تعاریف فناوری

نام و نام چینی: هیدروژن سیانید

نام انگلیسی: هیدروژن سیانید

تعریف: فرمول "HCN"، 3 اتم.

علوم کاربردی: نجوم (موضوع)؛ مولکولهای بین ستاره ای (دو نفر)
مطالب فوق توسط ملی علوم و فناوری تصویب کمیته اعلام کرد

فرمول شیمیایی: HCN

شکل ظاهری: گاز بی رنگ و یا فرار نور آبی مایع

نقطه ذوب: -13.4 ° C (259.75 K، 7.88 ° F)

نقطه جوش: 26 ° C (299.15 K، 78.8 ° F)

وزن: 27.03

سیانید هیدروژن HCN فرمول شیمیایی. گاز تحت شرایط استاندارد، سمی و کشنده، بی رنگ و تلخ، و بوی بادام است، می تواند خر خر کردن بر اساس ژن فردی. سیانید هیدروژن مایع بی رنگ، سمی است، نقطه جوش 26 ℃ (79 ° F) بالاتر از دمای اتاق. سیانید هیدروژن یک مولکول خطی است، بین کربن و نیتروژن پیوند سه گانه. حداکثر غلظت مجاز بخار 10ppm است. آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اغلب به گاز سیانید هیدروژن به عنوان اتاق گاز مورد استفاده قرار گیرد را به قتل برسانند.

اطلاعات عمومی

CBNumber

CB7227244 [1]

MOL فایل:

74-90-8.mol [1]

مترادف انگلیسی: HCN Blausure اسید پروسیک؛ formonitrile methanenitrile نترل فرمیک، هیدروژن سیانید، اسید Hydrocyanic، هیدروژن سیانید اسید hydrocyanic؛ سیانید هیدروژن، بدون آب، تثبیت [1]

چینی مترادف: نترل، سیانید هیدروژن، اسید hydrocyanic. [1]

خواص فیزیکی

مایع بی رنگ و شفاف، فرار، با بوی بادام تلخ. تراکم نسبی از 0.697 (℃ 18). محلول در آب، الکل، اتر، و غیره. [2]. با اتانول، اتیل اتر، گلیسرول، آمونیاک، بنزن، کلروفرم و آب حل. [1]

خواص شیمیایی

اسید ضعیف است، قلیایی و نمک تشکیل، راه حل آن جوش است، هیدرولیز جزئی برای تولید فرمت آمونیوم. تحت شرایط قلیایی، با آلدئیدها، کتون ها تولید ترکیب cyanohydrin، با cyanohydrin استون استون واکنش نشان می دهد. به طور کلی انجام پلیمریزاسیون گاز هیدروژن سیانید را تولید نمی کند، اما زمانی که تراکم رطوبت، پلیمریزاسیون رخ خواهد داد، هوا (اکسیژن) واکنش پلیمریزاسیون را تبلیغ نمی کند. سیانید هیدروژن مایع یا محلول آبی قلیایی، درجه حرارت بالا، مدت زمان طولانی به محل، با تابش نور، و شرایط الکترولیز، تخلیه خواهد پلیمریزاسیون شود. پس از شروع پلیمریزاسیون، حرارت پلیمریزاسیون تولید یک واکنش زنجیره ای می شود، در نتیجه تسریع واکنش پلیمریزاسیون، و انتشار مقادیر زیادی از گرما، باعث انفجار خشونت، حد انفجار از 5.6٪ تا 40٪ (حجم). بخار آن در حال سوختن است، با شعله آبی. ، اسید Hydrocyanic در حضور هوا، با benzidine - اندازه نوار استات مس واکنش آبی با متیل نارنجی - کلرید جیوه (Ⅱ) نوار تست تغییر از نارنجی به صورتی، با یک تعیین توسط اسید picric را سدیم نوار تست زرد تا قهوه ای است. بسیار سمی است. [1]

تهیه

تهیه مواد و روش ها: روش سیانید سدیم به طور مستقیم با اسید سولفوریک واکنش نشان می دهند، با اضافه کردن مقدار کمی از تغلیظ شده یک اسید معدنی را به عنوان تثبیت کننده، هیدروژن سیانید محصولات مشتق شده، واکنش به شرح زیر است

سیانید هیدروژن نیز می تواند توسط واکنش آمونیاک و کربن تهیه می شود. [3]

NH3 C = (گرمای شدید) = HCN H2 [3]

ایجاد اشکال: به عنوان یک هیدروژن سیانید تنفسی فرار تولید شده توسط سه نوع اشکال:

(L) در کمک هوای فشرده از انتشار سیلندر؛ [3]

(2) موج راه حل کلسیم سیانید تولید شده در هوا. [3]


انتخاب صفحه بعد 1 قبلی
کاربر مرور
بدون نظر
من می خواهم به نظر [مهمان (54.234.*.*) | ورود به سیستم ]

زبان :
| بررسی کد :


واژگان جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | کاربر مرور | مسابقه دانش دائره المعارف
حق طبع و نشر @2015 دانش دائره المعارف جهانی