عضو :ورود به سیستم |ثبت SWEWE
:زبان
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
انتخاب صفحه بعد 1 قبلی

قانون استوکس

تعاریف فناوری

نام چینی: قانون استوکس

نام انگلیسی: Stokes'law

تعریف: اشخاص کروی در غرق شدن مایع معادله کشیدن.

علوم کاربردی: علوم خاک (موضوع)؛ فیزیکی خاک (دو نفر)

مطالب فوق توسط ملی علوم و فناوری تصویب کمیته اعلام کرد

قانون استوکس [1]
قانون استوکس (قانون استوکس، 1845) در مقایسه با نیروی چسبناک، نیروی اینرسی را می توان در مورد استوکس بیان مشتق کشیدن نادیده گرفته می شود. از آنجا که از ذرات کوچک تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا، سرعت کم است، بیشتر از حرکت ذرات تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا به یک منطقه عدد رینولدز پایین قانون استوکس مقاومت است است، است که به طور گسترده ای در پژوهش های تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا استفاده می شود. قانون نیوتون از مقاومت مربوط به قانون استوکس مقاومت اغلب می تواند به یک بازه ی زمانی شناخته شده به عنوان "منطقه استوکس" اعمال می تواند به قانون استوکس ذرات اعمال می شود "ذرات استوکس" نامیده می شد. قانون استوکس به مطالعه رسوب ذرات جوی و ذرات اتمسفر (آئروسل) سمپلرهای طراحی شده است که بسیار مفید است.

قانون توسط جورج های استوک (1819.08.13-1903.02.01) در بر داشت.

قانون استوکس شعاع ذرات و سرعت ته نشینی ذرات در آب آزاد هنوز هم از رابطه است.

فرمول استوکس فرمول سبز است.

با استفاده از فرمول استوکس برای محاسبه نقاط منحنی.

جسم کروی در حرکت سیال مقاومت برابر با شعاع جسم کروی، سرعت، ویسکوزیته سیال و 6π از محصول می باشد. این قانون است قانون استوکس 'نامیده می شود. اگر یک شی در مایع به سقوط توسط وزن خود، با توجه به فرمول فوق، برای سرعت نهایی.

آزمایش ها نشان داد که: چسبناک کشیدن به اندازه و شکل جسم، سرعت، گرانروی سیال و به همین ترتیب. توپ و میدان شعاع R، ضریب ویسکوزیته

η سیال در حال حرکت با سرعت V در کشش چسبناک است: F = 6πηrν، این فرمول قانون استوکس، و یا فرمول استوکس نامیده می شود. فرمول مورد استفاده برای تعیین ویسکوزیته مایع و شعاع ذرات کوچک.


انتخاب صفحه بعد 1 قبلی
کاربر مرور
بدون نظر
من می خواهم به نظر [مهمان (3.238.*.*) | ورود به سیستم ]

زبان :
| بررسی کد :


جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی