زبان :
SWEWE عضو :ورود به سیستم |ثبت
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
فرهنگ - پاسخ ها دانشنامه [ارسال درخواست ]
حرف اس در ضریب ۷۰اس ریبوزوم به چه معناست[0]
حرفsدر صریب70sریبوزوم به چه معناست[0]
خون اشام ها[1]
چه مواردی را باید هنگام نوشتن ترجمه در ذهن داشته باشید[0]
یادگیری تجربی[1]
چگونه کلمه روکوکو سرچشمه گرفته است[1]
چگونه کلمه روکوکو سرچشمه گرفت[1]
تعریف اسطوره[1]
زندگی هرکول؟[0]
اعلانی چیست؟[0]
اصطلاحنامه[1]
یافتن مترادف \"خوب\"[1]
Kqa ، Qqa ، Gha ، Ghha ، واژگان این نامه ها هستند[0]
قوانین مقاله هند است[0]
پیشنهادات شما برای بهبود ترتیب متن؟[0]
ادبیات[0]
تعریف تحول سانسکریت[0]
فرهنگ ، اهمیت و فواید آن چیست؟[1]
چه نوع عباراتی وجود دارد[0]
عبارات زیر را در جملات بنویسید: چندگانه ، چندگانه ، بزرگ ،[0]
متضاد bloodjong[0]
اسم لاتین؟[0]
اجباری[1]
کلمه شبکه را توضیح دهید[1]
کلمه root به چه معنی است؟[1]
دیکته کتاب[0]
مقالات مدل استخدام PTI[0]
کلمات کتیبه چیست؟[1]
فرهنگ چیست[0]
ادبیات به چه معنی است؟[0]
[ بیشتر ]رده
همه رده
علم
تکنولوژی
طبیعی
مردم
زندگی
جامعه
فرهنگ
هنر
تاریخ
ورزش
اقتصاد
جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی