زبان :
SWEWE عضو :ورود به سیستم |ثبت
جستجو
جامعه دانشنامه |پاسخ ها دانشنامه |ارسال درخواست |دانش واژگان |دانش آپلود
سوال ها :نظریه سیستم جهانی در مورد ایمانول واکر استاین را بررسی کنید
مهمان (42.111.*.*)[انگلیسی ]
رده :[اقتصاد][دیگر]
من برای پاسخ به [مهمان (75.101.*.*) | ورود به سیستم ]

تصویر :
نوع :[|jpg|gif|jpeg|png|] بایت :[<1000KB]
زبان :
| بررسی کد :
همه پاسخ [ 1 ]
[مهمان (23.83.*.*)]پاسخ [چینی ]زمان :2020-07-07
کل جهان را باید به عنوان یک کل واحد در نظر گرفت ؛ تنها واحد حقوقی و معنادار تجزیه و تحلیل در علوم اجتماعی ، یک سیستم تاریخی است که دارای یک تقسیم کار اجتماعی واحد ، کامل ، گسترده و خودکفا باشد. یک ساختار دانش در سیستم مدرن جهان امروز وجود دارد. بحران: رشته های مختلفی توسط یک عقیده احاطه شده است: به نظر می رسد که دانش یقین است ؛ در حقیقت ، دانش به طور واقعی و همیشه نامشخص است ، سه شرط برای ظهور اقتصاد جهانی سرمایه داری از "ویران" های فئودالیسم ضروری است: گسترش جغرافیایی ناشی از استثمار و استعمار ، توسعه روشهای مختلف کنترل کار در نقاط مختلف اقتصاد جهان (مانند مرکز و حاشیه) و توسعه کشور قدرتمند در مرکز اقتصاد جهانی سرمایه داری.سیستم جهانی مدرن به سه بعد تقسیم می شود: یک اقتصاد جهانی یکپارچه ، یک سیستم دولتی چند قومی و یک کالبد چند فرهنگی ؛ اقتصاد جهانی عملکرد اقتصادی سیستم جهانی مدرن و عامل تعیین کننده برای وجود و پیشرفت نهادهای سیاسی و فرهنگی است. پس از استقرار سیستم جهانی ، این کشور در حدود دو دیکتاتوری فعالیت خواهد کرد: یکی طبقه ، یعنی پرولتاریا و بورژوازی ؛ دیگری سلسله مراتب مکانی تخصصی اقتصادی ، یعنی مناطق مرکزی و پیرامونی ؛ "مبادله نابرابر" و "انباشت سرمایه. "این عامل محرک عملکرد این سیستم است.سرمایه داری تاریخی پیشرفتی نیست بلکه رکود اقتصادی است. کارگران صنعتی تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان و بخش عمده ای از نیروی کار جهان را شامل می شوند ، یعنی کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند یا بین زاغه های روستایی و شهری در جریان هستند ، وضعیت آنها را تشکیل می دهد. این بدتر از اجداد آنها است. دموکراسی سیاسی به این معنا نیست که یک سیستم چند حزبی وجود دارد ، بلکه اینکه آیا کارگران قدرت خود را دارند ، فقط قدرت خودشان می توانند نظرات خود را منعکس کنند ، و آنها به سادگی فکر می کنند که مبارزات حزب دو حزب نظر رای دهندگان را ایجاد می کند. بدست آوردن تجسم غیر واقعی و ساده لوحانه است ، زیرا نیت رأی دهندگان نه تنها تعیین می کنند که کدام یک از طرف بهتر است ، بلکه عوامل پیچیده تری هم دارند که در انتخاب افراد دخالت می کنند...
جستجو

版权申明 | 隐私权政策 | حق طبع و نشر @2018 دانش دائره المعارف جهانی